Colección 05.02.09. - 05.02.09. Gemeente Mal 1797-1976

Inventaris gemeente Mal 1 Inventaris gemeente Mal 1 (1) Inventaris gemeente Mal 1 (2) Inventaris gemeente Mal 1 (3) Inventaris gemeente Mal 1 (4) Inventaris gemeente Mal 1 (5) Inventaris gemeente Mal 1 (6) Inventaris gemeente Mal 1 (7) Inventaris gemeente Mal 1 (8) Inventaris gemeente Mal 1 (9)
Resultados 1 a 10 de 40 Mostrat todo

Área de identidad

Código de referencia

BE SAT 05.02.-05.02.09.

Título

05.02.09. Gemeente Mal 1797-1976

Fecha(s)

  • 1797-1978 (Creación)

Nivel de descripción

Colección

Volumen y soporte

619 inventarisnummers

Área de contexto

Nombre del productor

Historia administrativa

Institución archivística

Historia archivística

Naar aanleiding van de verjaring van tal van stukken in het zogenaamde tussenarchief werd beslist om een nieuwe inventaris op te stellen van de gemeentearchieven voor de periode 1796-1972 (1976 afhankelijk van de fusiebeweging). De cesuur wordt hier enerzijds gelegd op 1796 (Franse hervormingen) en anderzijds op de fusiegolf (nieuwe structuur onder Tongeren). De stukken in het fusiearchief worden daarbij gevoegd bij de stukken in het fonds van de Fusiegemeenten en de losse stukken. Hierdoor zullen de fondsen van de Fusiegemeenten en het Tussenarchief op termijn verdwijnen waardoor het volledige archief van de gemeente Berg te raadplegen zal zijn via deze ene toegang.
Betreffende deze periode wordt echter wel een afzonderlijke toegang voorzien voor de kerkfabrieken in het Fonds van de Kerkfabrieken (periode 1796-20…). De stukken die echter door de gemeente verzameld werden met betrekking tot de kerkfabrieken en de erediensten blijven in dit fonds.

Aansluitend wordt in deze inventaris ook verwezen naar de archieven die bewaard worden door de Provincie Limburg (periode 1796-1977) en die op termijn worden overgebracht naar het Rijksarchief Hasselt. De volgende codes verwijzen naar zulke archieven :

BA = bouwvergunningen voor beroepen
BOU = provinciale dienst der gebouwen
MIL = milieuvergunningen
ML = monumenten en landschappen
PAT = gemeentelijk patrimonium (onroerende goederen)
PER = gemeentepersoneel
POL = politiereglementen
VEL = veldwachters

Wij wijzen er echter op dat dit overzicht van archieven, bewaard door de provincie, niet volledig is. Dossiers betreffende de fusies, dossiers in een bredere context, kadastergegevens, etc zijn niet vermeld. Het betreft uitsluitend dossiers die als dusdanig staan geklasseerd onder de desbetreffende gemeente.

Mal is gelegen langs de Viséweg op 6km van Tongeren, op 1km van Sluizen en Nerem en op een hoogte van 88m.
De bodem bestaat uit kleizandgrond.

Origen del ingreso o transferencia

Área de contenido y estructura

Alcance y contenido

Valorización, destrucción y programación

Acumulaciones

Sistema de arreglo

Voor het opmaken van de inventaris werd uitgegaan van het volgende schema om zoveel mogelijk aansluiting te bieden op het systeem zoals vermeld in de richtlijnen betreffende ordening en selectie, uitgevaardigd door het Algemeen Rijksarchief, en toegepast op het archief van de stad Tongeren voor de periode 1972-20… :

00 Algemeen
01 Bestuur
02 Organisatie en personeel
03 Beheer van het patrimonium
04 Financiën
05 Burgerlijke stand
06 Bevolking
07 Verkiezingen
08 Militaire zaken en oorlogen
09 Openbare orde en veiligheid
10 Milieubeheer
11 Openbare werken, openbare nutsvoorzieningen, ruimtelijke ordening en stedenbouw
12 Onderwijs
13 Cultuur, sport en recreatie
14 Lokale economie
15 Sociale voorzieningen en arbeidsreglementering
16 Voogdij over het OCMW en rechtsvoorgangers
17 Betrekkingen met de erkende erediensten

We hebben gekozen voor de methode om een uniforme toegang te kunnen aanbieden voor de archieven van de deelgemeenten en ook om eventuele aanpassingen en toevoegingen te vergemakkelijken.
Afhankelijk van het soort document is gekozen voor een chronologische vermelding (aankopen, vergaderingen, …) of een alfabetische vermelding (bouwvergunningen, pensioenen, …).

Área de condiciones de acceso y uso

Condiciones de acceso

Het volledige archief dat gevormd of verzameld werd in de periode 1796-1977 door de gemeenten staat beschreven in deze inventaris. Betreffende de openbaarheid van stukken wordt de vermelding van archieven die vallen onder de wet van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of die vallen onder absolute of relatieve uitzonderingen weggelaten. Achter het bijhorend nummer staat echter wel het jaar van openbaarmaking. De stukken die niet omwille van hun titel of beschrijving maar wel omwille van hun inhoud vallen onder deze wet worden wel nominatief vermeld maar kunnen enkel met uitdrukkelijke toestemming worden geraadpleegd. Uitzonderingen kunnen er zijn voor bevoegde, bevoegd verklaarde of belanghebbende particulieren en instellingen en ambtenaren in functie van de uitoefening van hun ambt. Voorbeelden zijn de de verslagen van de gemeenteraden en schepencolleges. De publiekelijke zittingen zijn openbaar. Gedeelten van het verslag van de zittingen ‘achter gesloten deur’ vallen onder de wet van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Betreffende de openbaarheid van de stukken die vermeld worden in deze inventaris verwijzen we tenslotte naar §.2. van het leeszaalreglement van het stedelijk archief.

Condiciones

vrij te reproduceren mits bronvermelding, enkel fotografische reproductie

Idioma del material

  • neerlandés

Escritura del material

Notas sobre las lenguas y escrituras

Características físicas y requisitos técnicos

Instrumentos de descripción

Área de materiales relacionados

Existencia y localización de originales

Existencia y localización de copias

Unidades de descripción relacionadas

Descripciones relacionadas

Área de notas

Identificador/es alternativo(os)

Puntos de acceso

Puntos de acceso por materia

Puntos de acceso por lugar

Puntos de acceso por autoridad

Tipo de puntos de acceso

Área de control de la descripción

Identificador de la descripción

Identificador de la institución

Reglas y/o convenciones usadas

Estado de elaboración

Nivel de detalle

Fechas de creación revisión eliminación

Idioma(s)

Escritura(s)

Fuentes

Área de Ingreso

Materias relacionadas

Personas y organizaciones relacionadas

Tipos relacionados

Lugares relacionados