Reports

Joris van Oostenrijk, bisschop van Luik, bekrachtigt de statuten, door zijn voorgangers Lodewijk van Bourbon en Erard van der Marck aan het Begijnhof verleend, alsmede het reglement opgesteld door de visitators Willem Kersmekers, deken van Tongeren, en Jan Gyselers, prior van de Regulieren., 1546

There are no relevant reports for this item